fbpx

Notuleren

Schrijf je in voor een cursus of opleiding door het inschrijfformulier in te vullen.

ADVIES STUDIEDUUR 10 WEKEN
Studiebelasting 10-12 uren p/w
VERGELIJKBAAR NIVEAU MBO 4 KOSTEN € 275,– DIRECT INSCHRIJVEN

Deze kosten zijn exclusief examengeld en inclusief:

 • Toegang tot de digitale leeromgeving met instructiefilms
 • Beschikking over het digitale lesmateriaal
 • Lesboek van een externe uitgever
 • Vaste mentor aangaande alle studiezaken
 • Toegang tot het forum

Doel van de cursus

Notuleren: deze cursus van ICT-4@LL TRAINPO!NT heeft als uitgangspunt dat de belangrijkste voorwaarde tot het maken van goede notulen is, dat degene die ze maakt op de hoogte is van relevante zaken. Het is daarom belangrijk dat de notulist niet alleen de notulen maakt, maar daarvoor al betrokken is bij het maken van de agenda.

Om deze reden is de doelstelling van de cursus niet slechts het maken van een verslag, maar voorbereiding, verslag en nazorg van de vergadering. Met andere woorden: ook o.a. agenda en convocatie spelen een belangrijke rol.

Grondslag voor het leren notuleren blijft natuurlijk oefenen, veel oefenen. Aan de hand van vergaderingen op film worden deze oefeningen gedaan. Daarnaast zijn er diverse opdrachten en oefeningen in het lesboek opgenomen.
Notuleren is leuk, mits de taak serieus genomen wordt en je voldoende kennis en ervaring hebt. De belangrijkste doelstelling van de cursus zal daarmee duidelijk zijn.

Maak jij even wat aantekeningen? Als professionele notulist is het voor jou na afloop van deze cursus geen vraag meer. Ja natuurlijk, en graag, en goed!

Vooropleiding

Om de cursus Notuleren van ICT-4@LL TRAINPO!NT te kunnen volgen is minimaal het niveau VMBO KB (Kaderberoepsgerichte leerweg) noodzakelijk.

Inhoud van de cursus

▸De functie van de notulist(e)

 • voorwaarden voor het maken van goede notulen

▸Vergaderingen: begrippen, vormen en verloop

 • vergaderbegrippen
 • vergadervormen
 • het verloop van een vergadering

▸De voorbereiding van een vergadering

 • de convocatie
 • agendaoverleg
 • de agenda
 • de agendabijlagen
 • verdere voorbereidingen

▸Het maken van aantekeningen

 • de functies van de notulen
 • verslagvormen
 • tips bij het maken van je aantekeningen

▸Aantekeningen uitwerken

 • het model voor de notulen
 • archivering en verzending van de notulen
 • omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • tijdschema

▸Nederlandse taal

 • spelling
 • formulering en stijl

▸Iets over organisaties

 • ondernemingen
 • instellingen
 • diverse regelingen

Diploma/Certificaat

Deze cursus kun je afsluiten met een erkend LSSO-examen dat via de exameninstantie Examenbureau LSSO wordt afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO-erkend certificaat.

 

error: Content is protected !!