fbpx

Management

Schrijf je in voor een cursus of opleiding door het inschrijfformulier in te vullen.

ADVIES STUDIEDUUR 10 WEKEN VERGELIJKBAAR NIVEAU MBO 4 KOSTEN € 285,– DIRECT INSCHRIJVEN

Deze kosten zijn exclusief examengeld en inclusief:

 • Toegang tot de digitale leeromgeving met instructiefilms
 • Beschikking over het digitale lesmateriaal
 • Lesboek van een externe uitgever
 • Vaste mentor aangaande alle studiezaken
 • Toegang tot het forum

Doel van de cursus

In de cursus Management van ICT-4@LL TRAINPO!NT wordt kennisgemaakt met de basisbegrippen binnen het vakgebied van het management. Enerzijds wordt onder management verstaan de personen die de organisatie aansturen, anderzijds gaat het om de vraag waarom een organisatie op een bepaalde manier handelt en functioneert.

Er wordt eerst ingegaan op de factoren die van buiten komen en invloed hebben op de organisatie. Daarna gaan we van het strategisch niveau (waar de beleidsbeslissingen liggen), via het tactisch niveau (het organiseren), naar het operationele deel (het leidinggeven).

Op deze manier zoomen we als het ware steeds dieper de organisatie in. Ook besteden we aandacht aan allerlei processen binnen een organisatie.

Vooropleiding

Als vooropleiding wordt minimaal HAVO aanbevolen. Ook is het mogelijk deel te nemen met het LSSO-diploma Office Assistant (Secretaresse), een vergelijkbare opleiding, of voldoende relevante werkervaring.

Inhoud van de cursus

▸Organisatie en omgeving

 • wat is management?
 • organisatie, onderneming en bedrijf
 • de omgeving
 • wetgeving en rechtsvormen
 • sectoren
 • bedrijfskolom

▸Besturen en beslissen

 • primair proces, bestuursproces (managementproces) en procesbeheersing
 • strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • het besluitvormingsproces

▸Strategisch management

 • strategie: de hoofddoelstelling en afgeleide doelen
 • nevengeschikte doelstellingen
 • eisen aan de doelen
 • het formuleren van de strategie

▸Tactisch management: planning

 • wat is planning?
 • planningniveaus en -termijnen
 • planningsmethoden

▸Tactisch management: organiseren

 • arbeidsverdeling
 • eisen aan het taakontwerp
 • werkstructurering
 • horizontale en verticale taakverdeling
 • delegatie
 • spanwijdte en omspanningsvermogen

▸Tactisch management: organisatiestelsels

▸Operationeel management

▸Bedrijfsprocessen

Diploma/Certificaat

Deze cursus kun je afsluiten met een erkend LSSO-examen dat via de exameninstantie Examenbureau LSSO wordt afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO-erkend certificaat.

 

error: Content is protected !!