fbpx

Medische administratie

Schrijf je in voor een cursus of opleiding door het inschrijfformulier in te vullen.

ADVIES STUDIEDUUR 20 WEKEN
Studiebelasting 10-12 uren p/w
VERGELIJKBAAR NIVEAU MBO 4 KOSTEN € 315,– DIRECT INSCHRIJVEN

Deze kosten zijn exclusief examengeld en inclusief:

 • Toegang tot de digitale leeromgeving met instructiefilms
 • Beschikking over het digitale lesmateriaal
 • Lesboek van een externe uitgever
 • Vaste mentor aangaande alle studiezaken
 • Toegang tot het forum

Doel van de cursus

De cursus Medische administratie van ICT-4@LL TRAINPO!NT richt zich op specifieke medisch administratieve kennis en vaardigheden. Je maakt kennis met het gebruik van medisch jargon. Ook krijg je inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg en het ziekenhuis, overheidstaken, gegevensregistratie en nog veel meer.

Heb je beroepshalve met de gezondheidszorg te maken? Dan is dit een interessante cursus voor jou!

Vooropleiding

Geen specifieke vooropleiding vereist.

Inhoud van de cursus

▸Structuur ziekenhuis en polikliniek

 • soorten ziekenhuizen: algemene, categorale, academische, zbc’s en privéklinieken
 • structuur ziekenhuis: functionele en organisatorische indeling
 • medisch specialisten: vrijgevestigd en in loondienst
 • medisch specialismen: snijdend, beschouwend en ondersteunend
 • kwaliteitsbeleid en gedragscodes

▸Zorginformatiesysteem (ZIS)

 • LSP en EPD
 • unieke zorgverleners identificatiepas
 • inzagerecht en toestemming uitwisseling medische gegevens
 • Wbp / AVG
 • kwaliteitsnorm Veilig Incidenten Melden
 • WGBO en Wet BIG

▸Landelijk Schakelpunt (LSP)

 • LSP en EPD
 • unieke zorgverleners identificatiepas
 • inzagerecht en toestemming uitwisseling medische gegevens
 • Wbp / AVG
 • kwaliteitsnorm Veilig Incidenten Melden
 • WGBO en Wet BIG

▸ Afspraken spreekuur

 • voor- en nadelen van spreekuur volgens afspraak
 • afspraken maken (digitaal of via afsprakenbureau)
 • patiënten pas / zorgpas
 • spoed- en korte termijn afspraken
 • afspraken en zorgdomein
 • telefonische uitslag
 • spreekuurvoorbereiding
 • afspraken maken in een academisch ziekenhuis
 • ZIS-agenda
 • avondpoli
 • kwaliteitsnorm inschrijven en wachttijden
 • kwaliteitsnorm spoedeisende consulten

▸Polikliniekbezoek

 • eerste polikliniekbezoek
 • afsprakenbureau/ontvangstbalie
 • receptie polikliniek
 • consult specialist
 • diagnostisch onderzoek
 • afronden eerste consult
 • controlebezoek en registratiezuilen
 • medische verslaglegging
 • kwaliteitsnormen informatie patiënt
 • patiëntlogistiek

▸Opname

 • dag opname en langdurige opname
 • afdeling Opnameplanning en opnameregistratie
 • garantieverklaring zorgverzekeraar
 • verloop van een opname
 • hoofdbehandelaar, medebehandelaar en intercollegiaal consult
 • ontslag en administratieve afhandeling
 • kwaliteitsnormen voorbereiding opname en voorlichting
 • preoperatieve screening

▸Diagnose-behandelcombinatie (DBC)

 • DBC-systematiek
 • typeringslijst, zorgtraject en -type en subtrajecten
 • nieuwe zorgvraag
 • grouper en DIS (DBC-informatiesysteem)
 • declaratie bij zorgverzekeraar
 • RSAD-model
 • vaststellen van de prijs: vaste en vrije segment

▸Praktijkvoorbeeld: een dagje op de polikliniek

 • Spreekuurbegeleiding op de polikliniek KNO

Diploma/Certificaat

Deze cursus kun je afsluiten met een erkend LSSO-examen dat via de exameninstantie Examenbureau LSSO wordt afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO-erkend certificaat.

 

 

error: Content is protected !!