fbpx

Medische correspondentie en dictafonie

Schrijf je in voor een cursus of opleiding door het inschrijfformulier in te vullen.

ADVIES STUDIEDUUR 10 WEKEN
Studiebelasting 10-12 uren p/w
VERGELIJKBAAR NIVEAU MBO 4+ KOSTEN € 275,– DIRECT INSCHRIJVEN

Deze kosten zijn exclusief examengeld en inclusief:

 • Toegang tot de digitale leeromgeving met instructiefilms
 • Beschikking over het digitale lesmateriaal
 • Lesboek van een externe uitgever
 • Vaste mentor aangaande alle studiezaken
 • Toegang tot het forum

Doel van de cursus

De cursus Medische correspondentie en dictafonie van ICT-4@LL TRAINPO!NT bestaat uit twee onderdelen.

Je moet als medisch secretaresse medische brieven en verslagen kunnen uittypen. Uiteraard moet dat in foutloos Nederlands. Maar ook de conventies voor de medische brief of het medische verslag moet je kennen: volgens welke regels moet zo’n verslag worden opgesteld?

In het cursusonderdeel Medische correspondentie van de cursus Medische correspondentie en dictafonie leer je deze conventies. Je oefent het opstellen van een medisch verslag met juiste alinea-indeling, kop en afsluiting. Daarnaast oefen je het typen van in medische verslagen veel gebruikte tekens, leer je een groot aantal gebruikelijke afkortingen en kom je uiteraard nieuwe medisch termen tegen, die je moet kennen. In de praktijk worden deze verslagen vaak door de arts ingesproken op transcriptie-apparatuur, waarna de secretaresse deze teksten typt in de voorgeschreven indeling en layout.

In het cursusonderdeel Medische dictafonie van de cursus Medische correspondentie en dictafonie van ICT-4@LL TRAINPO!NT worden kennis en vaardigheden bijgebracht die je nodig hebt om de geluidsfragmenten (transcripties) uit te werken. Hiervoor worden via de transcriptie-apparatuur teksten van brieven van specialisten aan huisartsen en verslagen over bijvoorbeeld een onderzoek of een behandeling als oefenmateriaal gepresenteerd.

Vooropleiding

Er wordt bij het onderdeel dictafonie uitgegaan van kennis van de medische terminologie, een goede beheersing van de Nederlandse taal (je dient opgeleid te zijn tot minimaal het niveau van de cursus Zakelijk Nederlands van ICT-4@LL TRAINPO!NT), beheersing van de basisvaardigheden van het computerprogramma Word en voldoende typevaardigheid.

Inhoud van de cursus

In deel 1 van de module Medische Correspondentie en Dictafonie worden de volgende onderwerpen behandeld:

▸Indeling van brieven en verslagen

Je bent bezig met:

 • medische correspondentie
 • omgaan met vertrouwelijke informatie
 • indeling van brieven en verslagen
 • schema brief

▸Medische termen, medicijnnamen en meer zoals:

 • symbolen
 • leestekens
 • afkortingen

▸Medische brieven en verslagen opstellen

Je leert:

 • werken met een sjabloon
 • uitwerken van brieven

▸Het corrigeren van medische brieven

 • aandachtspunt: het belang van de foutloze brief

▸Brieven van verschillende specialismen

aan de orde komen o.a.:

 • medisch secretariaat en specialisatie
 • neurologie
 • oncologie
 • cardiologie
 • empathie en discretie

In deel 2 van de module Medische Correspondentie en Dictafonie worden de volgende onderwerpen behandeld:

▸Het gebruik van transcriptie-apparatuur

zoals:

 • werken met digitale transcriptie-apparatuur*
 • algemene richtlijnen

*Tijdens het examen wordt gewerkt met digitale transcriptie-apparatuur. Het lesboek gaat daarom uit van deze digitale apparatuur, waarmee tijdens de scholingsbijeenkomsten kan worden geoefend.

▸Hoe werk je geluidsfragmenten uit

daarbij leer je:

 • een sjabloon gebruiken
 • de alinea-indeling van brieven
 • commando’s bij het inspreken
 • het invoeren van gegevens van patiënten, huisartsen en specialisten
 • toepassen van titulatuur

 

Diploma/Certificaat

Deze cursus kun je afsluiten met een erkend LSSO-examen dat via de exameninstantie Examenbureau LSSO wordt afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO-erkend certificaat.

 

 

error: Content is protected !!