fbpx

Werkwijze Bedrijfsmatige Taal- en ICT-trainingen

Onze werkwijze voor bedrijfsmatige taal- en ICT-trainingen ziet er als volgt uit:

  • Kennismaking
  • Intake
  • Projectontwerp
  • Uitvoering

Kennismaking

We brengen het probleem in kaart, bepalen de doelen en doen de subsidie check.
Voor we advies kunnen geven en een gedegen offerte kunnen uitbrengen willen we u en uw bedrijf graag leren kennen. Waarom wilt u een taaltraining inzetten? Welke doelen heeft u voor ogen? Zijn er andere (bij)scholingsplannen? Zijn er subsidiemogelijkheden in uw branche?
Door dit oriënterende gesprek ontwerpen we een concept-projectplan!
Pas na stap 2 wordt dit projectplan definitief. Want pas daarna hebben we een helder beeld van alle wensen en mogelijkheden!

Intake
In deze fase bepalen we het startniveau: we doen dat onder andere door de leerbaarheid van uw medewerkers te testen en hun motivatie en inzet te meten.
De medewerkers die de training moeten gaan volgen, voeren een gesprek met één van onze medewerkers en maken een aantal (erkende) toetsen.
Hiermee toetsen we de taalvaardigheden. Ook de taalleerbaarheidstoets is belangrijk. Daarmee zien we in hoeverre een medewerker in staat is nieuwe stof op te nemen en toe te passen. Natuurlijk brengen we tijdens het gesprek de motivatie, opleidingsachtergrond en de persoonlijke wensen van de medewerker in kaart.

Projectontwerp
Na de intake kunnen we de doelen bijstellen en lesgroepen gaan samenstellen. In deze fase ontvangt u ook de definitieve offerte.
We bekijken of de eerder gestelde doelen haalbaar zijn. Als dat niet zo is worden de doelen bijgesteld. We proberen de lesgroepen zo homogeen mogelijk te maken. Het is namelijk bewezen dat het rendement het hoogst is bij groepen met weinig of geen niveauverschillen. We bepalen samen hoe lang het traject zal duren, en we maken algemene afspraken over de praktische invulling.
Na akkoord op onze offerte kunnen we starten met het taaltraject!

Uitvoering
In deze stap worden de taallessen gegeven. Natuurlijk evalueren we regelmatig hoe alles gaat, en we zorgen voor een degelijke toetsing en afsluiting van het traject.

De lessen worden verzorgd door ervaren en bevoegde docenten.
We evalueren tussentijds met u als werkgever en we houden steeds contact  met leidinggevenden. We houden goed in de gaten welke medewerker extra aandacht of juist meer uitdaging nodig heeft.
Na afloop wordt er getoetst, en de medewerkers ontvangen een certificaat.
Als er daarna nog een vervolg gewenst is, kunnen we het proces nog eens herhalen in afgeslankte vorm vanaf stap 3.

 

error: Content is protected !!