fbpx

OPLEIDINGSPAKKET .NET DEVELOPE

Leerlijn: Junior Developer

Je kunt al programmeren en wilt hier nog beter in worden. Om je het vakmanschap en de softe competenties eigen te maken wordt je zowel als persoon als op toepasbare kennis gecoached en getraind. Onze ervaren trainers en coaches begeleiden en sturen je over het gehele traject waardoor kennis en vaardigheden tot aan oplevering geborgd zijn. Gedurende het volledige opleidingstraject wordt er openlijk gediscussieerd over kwaliteit en de toekomstbestendigheid van bepaalde keuzes. De aangeboden opleidingsoplossing is praktijkgericht en daardoor is er voldoende tijd en ruimte voor persoonlijke begeleiding en om te focussen op de kwaliteit van je werk.

Doelgroep

De leerlijn: Junior Developer is bestemd voor licht ervaren programmeurs en ontwikkelaars die C# willen gaan gebruiken voor het maken van .NET applicaties en de parate kennis aantoonbaar willen maken door certificering.

Voorkennis

Voor goede deelname aan de trainingen is minimaal 6 maanden ervaring met het ontwikkelen van applicaties op basis van HTML, JavaScript en CSS benodigd.

Resultaat

Software development

De deelnemers zijn na afloop van het leertraject in staat om:

 • zelfstandig web applicaties te ontwikkelen op basis van HTML5, JavaScript, CSS3 en Visual Studio 2012 C# .NET
 • te kunnen werken met Microsoft SQL Server 2012, data te kunnen manipuleren en om zelfstandig hun weg te vinden in een database omgeving met behulp van Transact-SQL

Kerncompetenties:

 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • JQuery
 • AJAX
 • C# .NET
 • SQL Server 2012

Na afloop van de trainingen hebben de deelnemers een goede voorbereiding en kennis om de volgende examens en certificaten te behalen:

 • 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • 70-483: Programming in C#
 • 70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications
 • 70-761: Querying Microsoft SQL Server 2012

Opzet en duur van de aangeboden opleidingsoplossing

De aangeboden opleidingsoplossing wordt verzorgd op basis van de Blended Learning leermethodiek. Dat is een combinatie van zelfstudie in een digitale leeromgeving en klassikale groepstrainingen.

70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Opzet                  e-Learning

Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing   

Totale duur        3 maanden, waarvan minimaal 20 uur zelfstudie

  70-483: Programming in C#

Opzet                  e-Learning                    

Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing

Totale duur        3 maanden, waarvan 3 dagen training en minimaal 20 uur zelfstudie

70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications

Opzet                  e- Learning                               

Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing

Totale duur        3 maanden, waarvan 3 dagen training en minimaal 20 uur zelfstudie

70-761: Querying Microsoft SQL Server 2012

Opzet                  e- Learning                               

Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing

Totale duur        3 maanden, waarvan 3 dagen training en minimaal 20 uur zelfstudie

Aangeboden opleidingsoplossing

0-Meting
Voorafgaand aan ieder trainingsblok maken de deelnemers een online test waarmee de basiskennis getoetst wordt. De test geeft aan wat de aanwezige kennis is voor aanvang van het leertraject. Middels het oefenexamen wordt gemeten wat het kennisniveau is aan het einde van een training.

Studieplan                                
Deelnemers ontvangen bij aanvang van het leertraject een persoonlijk studieplan. Het studieplan is een document waarin informatie staat over:

 • Leerpaden ter voorbereiding op de trainingen en examens
 • Resources: Wat vind ik waar en hoe kan ik het gebruiken?
 • Inloggegevens voor:
  • e-Learning
  • oefenexamens
  • kennisplatform
 • Tips & Trucs ten aanzien van efficiënt leren
 • Contactgegevens t.b.v. ondersteuning

e-Learning                               
De e-Learning omgeving is ontwikkeld door specialistische bedrijven, waardoor de kwaliteit van de training en voorbereiding op examens gegarandeerd is.

De  e-Learning trainingen zijn volledig selfsupporting en zeer interactief. Trainingen bevatten bijvoorbeeld didactische spellen, oefenexamens, interactieve films en online toegang tot servers om  de opgedane kennis in de praktijk te testen.

Live Labs
Gedurende de e-Learning wordt er gebruik gemaakt van Live Labs. De Live Labs zijn virtuele serveromgevingen die volledige aansluiting hebben op de studiematerialen. Voor het gebruik van de Live Labs  is een pc-systeem en een goede internetverbinding benodigd.

Praktijkopdrachten                    
Tijdens het leertraject  voeren de deelnemers praktijkopdrachten uit  . De opdrachten lopen parallel met de onderwerpen uit de e-Learning.  De gegeven antwoorden worden     door het digitale leersysteem gecontroleerd.

Oefenexamens
Met de oefenexamens testen de deelnemers zichzelf om te bepalen of ze klaar zijn om de examens te behalen. De oefenexamens zijn zo opgezet dat ze de echte certificeringsexamens zo dicht mogelijk benaderen. Zowel op inhoud als in de vorm waarin de vragen worden gesteld.

De software simuleert een echt examen. Men krijgt evenveel vragen en evenveel tijd om de vragen te beantwoorden als tijdens het echte examen. Na afloop krijgt de deelnemer te zien of hij geslaagd is .

Naast de examensimulatie kan men ook de overall kennis van het examenonderwerp testen aan de hand van open vragen (de zogeheten Flash cards). Deze vorm is vooral bedoeld om voorafgaand of aanvullend op de oefenexamens alvast de kennis te testen en waar nodig bij te spijkeren. Tevens krijgen de deelnemers  op deze manier goed zicht op de inhoudelijke kennis die vereist is voor het examen. Ook hier stellen de deelnemers zelf de vragen samen en krijgen  na afronding een uitgebreid score overzicht.

Examen
Indien mogelijk wordt de e-Learning afgesloten met een of meerdere examens. De examens worden door het bedrijfsleven erkend en geven aan dat de deelnemers de nieuwe kennis en vaardigheden beheersen.

De examens kunnen optioneel aangekocht worden.

Certificaat
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname aan de training. Het certificaat wordt door de opleider ondertekend.

Rapportages
Gedurende het gehele leertraject monitort  de digitale leeromgeving de voortgang van de deelnemers . Hieruit kunnen diverse rapportages gegenereerd worden. Enkele voorbeelden zijn:

 • Aanmeldhistorie
 • Activiteitenoverzicht
 • Voortgang

Investeringsoverzicht

De investering in de aangeboden opleidingsoplossing bedraagt:

Omschrijving

Investering

Leerlijn Junior Developer , inclusief:

€ 2250,–

 

e-Learning

70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
70-483: Programming in C#
70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications
70-761: Querying Microsoft SQL Server 2012

Certificaat als bewijs van deelname

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!