fbpx

OPLEIDINGSPAKKET NETWERKBEHEERDER

Leerlijn: Netwerkbeheerder

Als Netwerkbeheerder zorg je onder andere voor het beheer en de beveiliging van een computernetwerk, dat bestaat uit de infrastructuur van servers, routers, switches, firewalls, werkstations en bekabeling. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor technische verbindingen, het oplossen van technische problemen en storingen voor wat betreft het computernetwerk. En uiteraard ondersteun je daar waar nodig de eindgebruikers van het computernetwerk.

Als Netwerkbeheerder houd je jezelf bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Het behandelen van aanvragen, klachten en problemen inzake netwerkinfrastructuren
 • Het opstarten/aansturen van ICT-projecten; het opstellen van het configuratie- ontwikkelingsplan op basis van de gestelde eisen aan de technische infrastructuur
 • Het ontwikkelen en oplossen van structurele ICT-vraagstukken
 • Het gebruiksklaar maken van componenten van de technische infrastructuur
 • Het uitvoeren van metingen op de werking van de computersystemen en het analyseren van de resultaten
 • Het opstellen van normen, richtlijnen en procedures voor aanschaf, gebruik en beheer van technische infrastructuren.
 • Het ontwikkelen van voorstellen tot het efficiënter werken van de netwerkinfrastructuren
 • Het op de juiste manier registreren, opvolgen en bewaken van de door jou behandelde (fout)meldingen
 • De beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur
 • Een snelle en adequate afhandeling van de gemelde incidenten

Doelgroep

De leerlijn: Netwerkbeheerder is bestemd voor iedere (aankomend) Netwerkbeheerder, die zich wil ontwikkelen  of omscholen naar volwaardig IT professional.

Voorkennis

Voor goede deelname aan de trainingen is basiskennis van IT en automatisering een vereiste. Kennis van netwerk topologieën, IT gerelateerde termen en definities is een pré.

Resultaat

De deelnemers zijn na afloop van het leertraject in staat om:

 • Hard- en software te onderscheiden
 • Storingen op te lossen
 • Om te gaan met veiligheidsaspecten
 • Om versiebeheer toe te passen
 • Besturingssoftware te identificeren en onderhouden
 • Software en programma’s onderhouden
 • Te sturen op Service Level
 • Te werken met gebruikersdocumentatie

Kerncompetenties:

 • Proces Management
 • Beheer en onderhoud van netwerken
 • Beheer en onderhoud van software applicaties
 • Professionele (klant)gerichte communicatie voeren

Na afloop van de trainingen hebben de deelnemers een goede voorbereiding en kennis om de volgende examens en certificaten te behalen:

 • CompTIA Network+
 • CompTIA Server+
 • AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals
 • AZ-103 Microsoft Azure Administrator
 • MD-100: Windows10
 • MD-101: Managing Modern Desktops
 • ITIL Foundation v4

Opzet en duur van de aangeboden opleidingsoplossing

De aangeboden opleidingsoplossing wordt verzorgd op basis van  zelfstudie via e-Learning.

Training Blok: IT                        

CompTIA Network+
Opzet                 e-Learning
Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing 
Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 20 uur zelfstudie

CompTIA Server+
Opzet                 e-Learning
Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing  
Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 21 uur zelfstudie

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals
Opzet                e-Learning
Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing   
Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 22 uur zelfstudie

AZ-103 Microsoft Azure Administrator
Opzet                e-Learning
Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing   
Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 27 uur zelfstudie

MD-100: Windows 10
Opzet                e-Learning
Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing
Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 27 uur zelfstudie

MD-101: Managing Modern Desktops
Opzet                e-Learning
Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing
Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 27 uur zelfstudie

ITIL Foundation v4
Opzet                e-Learning
Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing 
Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 27 uur zelfstudie

Training Blok: Vaardigheden
Vraag- en luistertechnieken
Opzet                e-Learning
Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing
Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 3 uur zelfstudie      

Aangeboden opleidingsoplossing

De aangeboden opleidingsoplossing bestaat uit de volgende onderdelen:

0-Meting                                  
Voorafgaand aan ieder trainingsblok maken de deelnemers een online test waarmee de basiskennis getoetst wordt. De test geeft aan wat de aanwezige kennis is voor aanvang van het leertraject. Middels het oefenexamen wordt gemeten wat het kennisniveau is aan het einde van een training.

Studieplan                                
Deelnemers ontvangen bij aanvang van het leertraject een persoonlijk studieplan. Het studieplan is een document waarin informatie staat over:

 • Leerpaden ter voorbereiding op de trainingen en examens
 • Resources: Wat vind ik waar en hoe kan ik het gebruiken?
 • Inloggegevens voor:
  • e-Learning
  • oefenexamens
  • kennisplatform
 • Tips & Trucs ten aanzien van efficiënt leren
 • Contactgegevens t.b.v. ondersteuning

e-Learning
De e-Learning omgeving is ontwikkeld door specialistische bedrijven, waardoor de kwaliteit van de training en voorbereiding op examens gegarandeerd is.

De  e-Learning trainingen zijn volledig selfsupporting en zeer interactief. Trainingen bevatten bijvoorbeeld didactische spellen, oefenexamens, interactieve films en online toegang tot servers om uw kennis in de praktijk te testen.

Live Labs                                  
Gedurende de e-Learning wordt er gebruik gemaakt van Live Labs. De Live Labs zijn virtuele serveromgevingen die volledige aansluiting hebben op de studiematerialen. Voor het gebruik van de Live Labs  is een pc-systeem en een goede internetverbinding benodigd.

Praktijkopdrachten
Tijdens het leertraject voeren de deelnemers  praktijkopdrachten uit . De opdrachten lopen parallel met de onderwerpen uit de e-Learning. De gegeven antwoorden worden door het digitale leersysteem gecontroleerd.

Oefenexamens
Met de oefenexamens testen de deelnemers zichzelf om te bepalen of ze klaar zijn om de examens te behalen. De oefenexamens zijn zo opgezet dat ze de echte certificeringsexamens zo dicht mogelijk benaderen. Zowel op inhoud als in de vorm waarin de vragen worden gesteld.

De software simuleert een echt examen. Men krijgt evenveel vragen en evenveel tijd om de vragen te beantwoorden als tijdens het echte examen. Na afloop krijgt de deelnemer te zien of hij geslaagd is .

Naast de examensimulatie kan men ook de overall kennis van het examenonderwerp testen aan de hand van open vragen (de zogeheten Flash cards). Deze vorm is vooral bedoeld om voorafgaand of aanvullend op de oefenexamens alvast de kennis te testen en waar nodig bij te spijkeren. Tevens krijgen  de deelnemers op deze manier goed zicht op de inhoudelijke kennis die vereist is voor het examen. Ook hier stellen de deelnemers zelf de vragen samen en krijgen na afronding een uitgebreid score overzicht.

Examen
Indien mogelijk wordt de e-Learning afgesloten met een of meerdere examens. De examens worden door het bedrijfsleven erkend en geven aan dat de deelnemers de nieuwe kennis en vaardigheden beheersen.

De examens kunnen optioneel aangekocht worden.            

Certificaat                                 
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname aan de training. Het certificaat wordt door de opleider ondertekend.

Rapportages

Gedurende het gehele leertraject monitort  de digitale leeromgeving de voortgang van de deelnemers. Hieruit kunnen diverse rapportages gegenereerd worden. Enkele voorbeelden zijn:

 • Aanmeldhistorie
 • Activiteitenoverzicht
 • Voortgang

Investeringsoverzicht

De investering in de aangeboden opleidingsoplossing bedraagt:

Omschrijving

Investering

Leerlijn Netwerkbeheerder , inclusief:

€ 5100,–

 

e-Learning

CompTIA Network+
CompTIA Server+
70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
70-741 – Networking with Windows Server 2016
70-742: Identity with Windows Server 2016
MD-100: Windows 10
MD-101: Managing Modern Desktops
ITIL Foundation v4
Vraag- en luistertechnieken

Certificaat als bewijs van deelname

error: Content is protected !!