fbpx

OPLEIDINGSPAKKET SECURITY SPECIALIST

Leerlijn: Security Specialist

Software- en applicatiebeveiliging zijn bij veel organisaties achtergebleven terwijl 75% van alle cyberaanvallen gericht zijn op webapplicaties. Het aantal aanvallen daarop groeit jaarlijks terwijl er in vooropleidingen en requirements in veel gevallen weinig aandacht is voor beveiliging. Een lage prijs, vaak bereikt door gedeeltelijke duplicatie, wordt belangrijker geacht en beveiliging komt -als hier al aan gedacht wordt- pas vlak voor oplevering aan bod. Omdat de kosten om zaken aan te passen in deze fase vele malen hoger zijn dan eerder in het proces, worden risico’s geaccepteerd of slechts verkleind.
De Leerlijn Security Specialist behandelt zowel theoretisch als hands-on de diverse security vaardigheden en kennis die benodigd zijn om IT netwerken veilig te houden en indringers te weren.

Doelgroep

De leerlijn Security Specialist is bestemd voor iedere (aankomend) IT professional, die zich wil ontwikkelen op MBO-niveau op het gebied van Security.

Voorkennis

Voor goede deelname aan de trainingen is basiskennis van IT en automatisering een vereiste. Kennis van netwerk topologieën, IT gerelateerde termen en definities is een pré.

Resultaat

De deelnemers zijn na afloop van het leertraject in staat om:

 • Netwerk security te testen en deze op kwetsbaarheden te beoordelen

Kerncompetenties:

 • Server en netwerkkennis
 • IT netwerk Security

Na afloop van de trainingen hebben de deelnemers een goede voorbereiding en kennis om de volgende examens en certificaten te behalen:

 • CompTIA Network+
 • CompTIA Server+
 • CompTIA Security+
 • CompTIA Pentest+
 • Certified Ethical Hacker

Opzet en duur van de aangeboden opleidingsoplossing

De aangeboden opleidingsoplossing wordt verzorgd op basis van  zelfstudie via e-Learning.

CompTIA Network+

Opzet                   e-Learning

Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing   

Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 20 uur zelfstudie

CompTIA Server+

Opzet                e-Learning

Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing   

Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 21 uur zelfstudie

CompTIA Security+

Opzet                 e-Learning

Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing   

Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 22 uur zelfstudie

CompTIA Security+

Opzet                e-Learning

Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing   

Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 22 uur zelfstudie

CompTIA Pentest+

Opzet                e-Learning

Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing   

Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 22 uur zelfstudie

Certified Ethical Hacker

Opzet                e-Learning

Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing   

Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 22 uur zelfstudie

Aangeboden opleidingsoplossing

De aangeboden opleidingsoplossing bestaat uit de volgende onderdelen:

0-Meting                                  
Voorafgaand aan ieder trainingsblok maken de deelnemers een online test waarmee de basiskennis getoetst wordt. De test geeft aan wat de aanwezige kennis is voor aanvang van het leertraject. Middels het oefenexamen wordt gemeten wat het kennisniveau is aan het einde van een training.

Studieplan                                
Deelnemers ontvangen bij aanvang van het leertraject een persoonlijk studieplan. Het studieplan is een document waarin informatie staat over:

 • Leerpaden ter voorbereiding op de trainingen en examens
 • Resources: Wat vind ik waar en hoe kan ik het gebruiken?
 • Inloggegevens voor:
  • e-Learning
  • oefenexamens
  • kennisplatform
 • Tips & Trucs ten aanzien van efficiënt leren
 • Contactgegevens t.b.v. ondersteuning

e-Learning
De e-Learning omgeving is ontwikkeld door specialistische bedrijven, waardoor de kwaliteit van de training en voorbereiding op examens gegarandeerd is.

De  e-Learning trainingen zijn volledig selfsupporting en zeer interactief. Trainingen bevatten bijvoorbeeld didactische spellen, oefenexamens, interactieve films en online toegang tot servers om  de opgedane kennis in de praktijk te testen.

Live Labs 
Gedurende de e-Learning wordt er gebruik gemaakt van Live Labs. De Live Labs zijn virtuele serveromgevingen die volledige aansluiting hebben op de studiematerialen. Voor het gebruik van de Live Labs  is een pc-systeem en een goede internetverbinding benodigd.

Praktijkopdrachten
Tijdens het leertraject voeren de deelnemers  praktijkopdrachten uit . De opdrachten lopen parallel met de onderwerpen uit de e-Learning.  De gegeven antwoorden worden  door het digitale leersysteem gecontroleerd.

Oefenexamens
Met de oefenexamens testen de deelnemers zichzelf om te bepalen of ze klaar zijn om de examens te behalen. De oefenexamens zijn zo opgezet dat ze de echte certificeringsexamens zo dicht mogelijk benaderen. Zowel op inhoud als in de vorm waarin de vragen worden gesteld.

De software simuleert een echt examen. Men krijgt evenveel vragen en evenveel tijd om de vragen te beantwoorden als tijdens het echte examen. Na afloop krijgt de deelnemer te zien of hij geslaagd is .

Naast de examensimulatie kan men ook de overall kennis van het examenonderwerp testen aan de hand van open vragen (de zogeheten Flash cards). Deze vorm is vooral bedoeld om, voorafgaand of aanvullend op de oefenexamens, alvast de kennis te testen en waar nodig bij te spijkeren. Tevens krijgen de deelnemers  op deze manier goed zicht op de inhoudelijke kennis die vereist is voor het examen. Ook hier stellen de deelnemers zelf de vragen samen en krijgen na afronding een uitgebreid score overzicht.

Examen
Indien mogelijk wordt de e-Learning afgesloten met een of meerdere examens. De examens worden door het bedrijfsleven erkend en geven aan dat de deelnemers de nieuwe kennis en vaardigheden beheersen.

De examens kunnen optioneel aangekocht worden.

Certificaat                                 
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname aan de training. Het certificaat wordt door de opleider ondertekend.

Rapportages

Gedurende het gehele leertraject monitort de digitale leeromgeving de voortgang van de deelnemers . Hieruit kunnen diverse rapportages gegenereerd worden. Enkele voorbeelden zijn:

 • Aanmeldhistorie
 • Activiteitenoverzicht
 • Voortgang

Investeringsoverzicht

De investering in de aangeboden opleidingsoplossing bedraagt:

Omschrijving

Investering

Leerlijn Security Specialist , inclusief:

€2825,00

e-Learning

CompTIA Network+
CompTIA Server+
CompTIA Security+
CompTIA Pentest+
Certified Ethical Hacker

Certificaat als bewijs van deelname

 

 

error: Content is protected !!