fbpx

OPLEIDINGSPAKKET SERVICEDESKMEDEWERKER

Leerlijn: Servicedesk medewerker

Als Servicedesk medewerkers ben je het eerste en centrale aanspreekpunt voor interne- en externe klanten bij problemen en calamiteiten. Bij een Servicedesk ligt de dienstverlening hoog en dat wordt vanuit alle kanten ook aan je gevraagd en van je verwacht. Om je het vakmanschap en de softe competenties eigen te maken wordt je zowel als persoon als op toepasbare kennis gecoached en getraind. Onze ervaren trainers en coaches begeleiden en sturen je over het gehele traject waardoor kennis en vaardigheden tot aan oplevering geborgd zijn. Gedurende het volledige opleidingstraject wordt er openlijk gediscussieerd over kwaliteit en de toekomstbestendigheid van bepaalde keuzes. De aangeboden opleidingsoplossing is praktijkgericht en daardoor is er voldoende tijd en ruimte voor persoonlijke begeleiding en om te focussen op de kwaliteit van je werk.

Doelgroep

De leerlijn: Servicedesk medewerker is bestemd voor iedere (aankomend) servicedeskmedewerker, die zich wil ontwikkelen op MBO-niveau.

Voorkennis

Voor goede deelname aan de trainingen is geen specifieke voorkennis benodigd. Kennis en affiniteit met IT en automatisering is een pré.

Resultaat

 Na afloop van het leertraject kunnen de deelnemers :

 • Interne- of externe klanten goed te woord te staan en eerstelijns support verzorgen
 • Procesmatigdenken en werken in een automatiseringsomgeving
 • Klantgericht acteren en handelen

Kerncompetenties:

 • Communicatieve vaardigheden
 • Klant- en servicevaardigheden
 • Proces Management

Na afloop van de trainingen hebben de deelnemers een goede voorbereiding en kennis om de volgende examens en certificaten te behalen:

 • CompTIA Network+
 • MD-100: Windows 10
 • MD-101: Managing Modern Desktops
 • ITIL Foundation v4

Opzet en duur van de aangeboden opleidingsoplossing

De aangeboden opleidingsoplossing wordt verzorgd op basis van  zelfstudie via e-Learning.

Training Blok:
IT CompTIA Network+

Opzet                   e-Learning

Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing   

Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 20 uur zelfstudie

MD-100: Windows 10

Opzet                e-Learning

Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing   

Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 21 uur zelfstudie

MD-101: Managing Modern Desktops

Opzet                  e-Learning

Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing   

Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 22 uur zelfstudie

ITIL Foundation v4

Opzet                e-Learning

Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing   

Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 27 uur zelfstudie

Training Blok:
Vaardigheden       
Vraag- en luistertechnieken

Opzet                e-Learning

Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing   

Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 3 uur zelfstudie  Communiceren via de telefoon

Opzet                  e-Learning                    

Resources          Meer informatie bij Aangeboden opleidingsoplossing

Totale duur        3 maanden toegang, waarvan 3 uur zelfstudie

Aangeboden opleidingsoplossing

De aangeboden opleidingsoplossing bestaat uit de volgende onderdelen:

0-Meting                                  
Voorafgaand aan ieder trainingsblok maken de deelnemers een online test waarmee de basiskennis getoetst wordt. De test geeft aan wat de aanwezige kennis is vóór aanvang van het leertraject. Middels het oefenexamen wordt aan het einde van een training gemeten wat het kennisniveau is.

Studieplan
Deelnemers ontvangen bij aanvang van het leertraject een persoonlijk studieplan. Het studieplan is een document waarin informatie staat over:

 • Leerpaden ter voorbereiding op de trainingen en examens
 • Resources: Wat vind ik waar en hoe kan ik het gebruiken?
 • Inloggegevens voor:
  • e-Learning
  • oefenexamens
  • kennisplatform
 • Tips & Trucs ten aanzien van efficiënt leren
 • Contactgegevens t.b.v. ondersteuning

e-Learning                                

De e-Learning omgeving is ontwikkeld door specialistische bedrijven, waardoor de kwaliteit van de training en voorbereiding op examens gegarandeerd is.

De  e-Learning trainingen zijn volledig selfsupporting en zeer interactief. Trainingen bevatten bijvoorbeeld didactische spellen, oefenexamens, interactieve films en online toegang tot servers om de opgedane  kennis in de praktijk te testen.

Live Labs 
Gedurende de e-Learning wordt er gebruik gemaakt van Live Labs. De Live Labs zijn virtuele serveromgevingen die volledige aansluiting hebben op de studiematerialen. Voor het gebruik van de Live Labs  is een pc-systeem en een goede internetverbinding benodigd.

Praktijkopdrachten
Tijdens het leertraject  voeren de deelnemers praktijkopdrachten uit . De opdrachten lopen parallel met de onderwerpen uit de e-Learning.  De gegeven antwoorden worden  door het digitale leersysteem gecontroleerd.

Oefenexamens                         
Met de oefenexamens testen de deelnemers zichzelf om te bepalen of ze klaar zijn om de examens te behalen. De oefenexamens zijn zo opgezet dat ze de echte certificeringsexamens zo dicht mogelijk benaderen. Zowel op inhoud als in de vorm waarin de vragen worden gesteld.

De software simuleert een echt examen. Men krijgt evenveel vragen en evenveel tijd om de vragen te beantwoorden als tijdens het echte examen. Na afloop krijgt de deelnemer te zien of hij geslaagd is .

Naast de examensimulatie kan men ook de overall kennis van het examenonderwerp testen aan de hand van open vragen (de zogeheten Flash cards). Deze vorm is vooral bedoeld om voorafgaand of aanvullend op de oefenexamens alvast de kennis te testen en waar nodig bij te spijkeren. Tevens krijgen  de deelnemers op deze manier goed zicht op de inhoudelijke kennis die vereist is voor het examen. Ook hier stelen de deelnemers zelf de vragen samen en krijgen  na afronding een uitgebreid score overzicht.

Examen
Indien mogelijk wordt de e-Learning afgesloten met een of meerdere examens. De examens worden door het bedrijfsleven erkend en geven aan dat de deelnemers de nieuwe kennis en vaardigheden beheersen.

De examens kunnen optioneel aangekocht worden.            

Certificaat
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname aan de training. Het certificaat wordt door de opleider ondertekend.

Rapportages

Gedurende het gehele leertraject  monitort de digitale leeromgeving de voortgang van de deelnemers. Hieruit kunnen diverse rapportages gegenereerd worden. Enkele voorbeelden zijn:

 • Aanmeldhistorie
 • Activiteitenoverzicht
 • Voortgang

Investeringsoverzicht

De investering in de aangeboden opleidingsoplossing bedraagt:

Omschrijving

Investering

Leerlijn Servicedesk medewerker, inclusief:

€ 2.850,00

e-Learning

CompTIA Network+
MD-100: Windows 10
MD-101: Managing Modern Desktops
ITIL Foundation v4
Vraag- en luistertechnieken
Communiceren via de telefoon

Certificaat als bewijs van deelname

 

 

error: Content is protected !!