fbpx

Leerlijn: Pre-sales vaardigheden

Artikelnummer: 3a5f91291102

Beschrijving

Leerlijn Pre-sales vaardigheden

n

De functiegerichte leerlijn Pre-sales vaardigheden is een met zorg samengestelde bundeling van online leermodules die, binnen het commerciële vakgebied, behoren bij speciaal daarvoor gedefinieerde functies.

n

Elke online leermodule start met een omschrijving van de leerdoelen. Aan het einde van elke leermodule ben je in staat om de kennis die je hebt opgedaan in je commerciële functie toe te passen. Daarnaast dient de volledige online leerlijn als naslagwerk en is één jaar lang, 24/7 tot je beschikking en daarmee uniek in zijn soort.

n

Omschrijving

n

Anders dan verwacht is de Leerlijn Pre-sales vaardigheden niet gericht op activiteiten zoals directe klantbenadering, acquisitie, het uitvragen van de concrete behoeften van relaties of de voorbereidende werkzaamheden voor accountmanagers. De Leerlijn Pre-sales vaardigheden richt zich in het bijzonder op alle activiteiten rondom het doen van gerichte onderzoeken en het opstellen van de beste commerciële strategieën om het hoogste rendement te behalen.

n

Doelgroep

n

De Leerlijn Pre-sales vaardigheden richt zich op ervaren commerciële medewerkers, account- of salesmanagers die, vooruitlopend op de commerciële activiteiten, onderzoek willen doen naar de beste strategieën en beste aanpak om resultaten te behalen.

n

Opzet leerlijn

n

De Leerlijn Pre-sales vaardigheden is samengesteld op basis van de volgende, onderliggende modules:

n

n

Klik op de bovenstaande links om de volledige omschrijvingen, resultaten en opleidingsprogramma’s van de onderliggende modules te zien.

n

Resultaat

n

De algemene resultaten zijn dat je leert:

n

  n

 • De volgende afzetmarkt en (in)directe concurrenten in kaart te brengen
 • n

 • Het SWOT-model effectief in te zetten
 • n

 • Hoe je de achtergronden van een marktonderzoek moet managen
 • n

 • Effectief een marktanalyse op te zetten
 • n

 • Onderzoeksresultaten te analyseren
 • n

 • Hoe je de onderzoeksresultaten moet rapporteren en presenteren
 • n

 • Op welke wijze je op basis van je onderzoeksresultaten aanbevelingen kunt voordragen
 • n

 • Op welke wijze je op basis van de verkregen informatie een goed onderbouwd prijsbeleid kunt voeren
 • n

 • Gestructureerd commerciële vervolgacties uit te zetten, te plannen en te beheren
 • n

n

Programma

n

  n

 • Het belang van de prijs in waardecreatie
 • n

 • De prijsformule
 • n

 • Waardeperceptie door je klant: hoe komt u erachter?
 • n

 • Schaduwcalculatie, total cost of ownership, target cost, fair price
 • n

 • Het optimale pricingproces: in 7 stappen naar een beheerste en gedragen prijsstrategie en implementatie
 • n

 • Prijszettingsmethodes en productline pricing
 • n

 • Prijsstrategieën
 • n

 • Marketingplan en klantwensen
 • n

 • Toepassen van de 4 P’s
 • n

 • Marktaandeel en marktgroei berekening
 • n

 • Portfolio-analyse en de BCG-matrix
 • n

 • Producten en diensten onderzoek
 • n

 • Doelstellingen van onderzoeken en verkoopplanning
 • n

 • SMART uitwerking van onderzoek en verkoopplanning
 • n

 • Verbeteren van commerciële vaardigheden
 • n

 • Verbeteren van presentatievaardigheden
 • n

 • Afsluittechnieken en maken van actieplannen
 • n

n

Advies studieduur

n

46 uur

n

Online toegang

n

12 maanden

n

Examens | Diploma’s | Certificaten

n

Je schrijft je in voor een examen om een salesdiploma of -certificaat te behalen (als je dat wilt).

n

Je kunt examens voor Salesopleidingen doen bij Examenbureau LSSO.

n

Als je een totale opleiding volgt en je aan het einde van de opleiding voldoet aan de slagingsregels, ontvang je een LSSO-diploma.

n

Informatie over examens, kosten en aanmelding hiervoor tref je aan op www.examenbureaulsso.nl.

n

Home

n

error: Content is protected !!