fbpx

Markt & Marketingmix

DUUR E-LEARNINGMODULE: 162 MINUTEN
GEMIDDELDE STUDIEBELASTING: 10 KLOKUREN

ONLINE TOEGANG:
3 MAANDEN

KOSTEN € 125,– DIRECT INSCHRIJVEN

Soms heb je het gevoel dat het door je bedrijf gevoerde marketingbeleid ‘scherper’ zou kunnen. Je ziet bijvoorbeeld dat de concurrentie een aantal zaken slimmer aanpakt. Of dat bepaalde ontwikkelingen sneller gaan dan verwacht (bijvoorbeeld op online gebied), waardoor klanten weglopen.

Als je wilt weten hoe je het marketingbeleid kunt aanscherpen, dan is deze training een goede keuze.

De training verschaft je de kennis én de vaardigheden om marketingvraagstukken om te zetten in het juiste commerciële beleid. Je leert hoe je een goed marketingplan op een consumentenmarkt of een B2B markt opstelt, en hoe dat plan concreet kan worden uitgevoerd binnen jouw organisatie.

 

Kortom: je leert hoe het marketingbeleid van je organisatie kan worden aangescherpt en hoe dit beleid concreet moet worden uitgewerkt in een operationeel marketingplan.

 

Hieronder een korte impressie van de salestraining Markt & Marketingmix, ontwikkeld door Partner Sinteno:

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor managers, adviseurs en professionals die op praktische wijze inzicht willen krijgen in de strategische elementen van marketing en (mede)verantwoordelijk zijn voor het marketingbeleid van een product, dienst of merk.

Resultaat

 • Je kunt jouw markt doelgericht analyseren.
 • Je hebt inzicht in de manier waarop jij betekenisvol kunt zijn voor jouw (toekomstige) klanten.
 • Je hebt een waardepropositie geïdentificeerd en geformuleerd voor jouw organisatie.
 • Je weet welke vormen van marktbewerking relevant zijn voor jouw organisatie.
 • Je past jouw actuele kennis over strategische marketing, klantwaarde en klanttevredenheid toe op jouw organisatie.
 • Je krijgt inzicht in de ervaringen en de belevingen van jouw klanten en het contact dat jouw organisatie met jouw klanten heeft.
 • Je kunt het marketingproces intern optimaliseren.
 • Je bouwt aan een effectieve marketingstrategie die aansluit op jouw organisatiedoelen.

Programma

 • Begrippenkader van de marketeer
 • Transitie van marketing
 • Het marketingplanningsproces
 • Aansluiten van marktbehoeften en -wensen op de strategische ambitie
 • Inspelen op diverse klantgroepen en -behoeften: customer insights, customer journey, customer touchpoints
 • In kaart brengen van de klantbehoeften: value proposition
 • Canvas Waarde creëren voor de klant en de organisatie: businessdoel, klantwaarde creëren, sleutelproblemen identificeren
 • Regisseren van klantcontact: klantervaring, klantbeleving en klantcontactstrategie
 • Beter inzetten en laten aansluiten van marketingmiddelen
 • Marketing, organisatie en implementatie
 • Schrijven van een strategisch marketingplan
 • Praktijksituaties en -voorbeelden

Studiebelasting

Duur e-learningmodule: 162 minuten

Gemiddelde studiebelasting: 10 klokuren

Online toegang

3 maanden

Examen

Je kunt examen doen bij Examenbureau LSSO. Dit is een onafhankelijk bureau, waardoor je een waardevol maatschappelijk erkend certificaat kunt behalen. Zie www.examenbureaulsso.nl.

Vervolgstudies

Deze training maakt deel uit van de leerlijnen:

 • Accountmanagement
 • Commercieel marktonderzoek
 • Marktbenaderingstechnieken
 • Pre-sales vaardigheden

Als je ook de overige trainingen van één van deze leerlijnen met goed gevolg afsluit, ontvang je een waardevol vakdiploma. Zie www.examenbureaulsso.nl.

 

error: Content is protected !!