fbpx

Marktbenaderingstechnieken

DUUR E-LEARNINGMODULE: 1212 MINUTEN 20 KLOKUREN
GEMIDDELDE STUDIEBELASTING: 70 KLOKUREN

8 ONLINE LEERMODULES ONLINE TOEGANG:
12 MAANDEN, 24/7!

VERGELIJKBAAR NIVEAU: MBO 4+  KOSTEN € 495,– DIRECT INSCHRIJVEN

Een leerlijn is een met zorg samengestelde bundeling van online leermodules die behoren bij specifiek gedefinieerde functies binnen het commerciële vakgebied.

Elke online leermodule start met een omschrijving van de leerdoelen. Aan het einde van elke leermodule ben je in staat om de kennis die je hebt opgedaan in je commerciële functie toe te passen. Daarnaast dient de volledige online leerlijn als naslagwerk en is één jaar lang, 24/7 tot je beschikking. Het is daarmee uniek in zijn soort.

 

 

 

 

Omschrijving

Je weet het zeker: met jouw product ga jij de wereld veroveren. Het ondernemingsplan is uitgewerkt, de financiering rond, het is alleen nog de vraag hoe je klanten of opdrachtgevers gaat bereiken. Dat leer je hier: hoe zet je een product of dienst succesvol in de markt?

Iedere doelgroep is anders. Een verhuurder van graafmachines, drilboren en andere bouwattributen zal potentiële afnemers anders benaderen dan iemand met een webwinkel in biologische cosmetica.

Om de juiste werkwijze en toon te vinden, zul jij je dus zo veel mogelijk moeten verplaatsen in potentiële klanten of opdrachtgevers. Hoe overtuig je iemand ervan om jouw product of dienst (en niet die van de concurrent) te kopen?

Het antwoord ligt wellicht een beetje voor de hand (namelijk hoe jij het ‘probleem’ van deze klant gaat oplossen), maar zorg ervoor dat je deze belangrijkste uitgangspunten kort en bondig kunt formuleren en – ook erg belangrijk – dat je de taal van je doelgroep spreekt.

Het opstellen van een verkoopplan, waarin je onder meer ingaat op de marktbenadering kan hierbij helpen.

Doelgroep

De leerlijn Marktbenaderingstechnieken is uitermate geschikt voor verkopers, accountmanagers en salesmanagers die willen werken aan hun vaardigheden in het gedegen onderzoek doen naar de mogelijkheden in hun (afzet)markt, het positioneren van hun producten of diensten en het opzetten van marktbenaderingsplannen, waarbij het behalen van het hoogste resultaat centraal staan.

Opzet leerlijn

De leerlijn Marktbenaderingstechnieken bestaat uit de volgende, onderliggende modules:

 • Klantwerving en behoud verkoopprocessen
 • Markt & Marketingmix
 • Planning & Onderzoek
 • Prijsbeleid & Distributie
 • Verkoop & Communicatie
 • Verkoop & Marketing
 • Verkoopplanning
 • Verkoopsystemen

Klik op de link HIER om de volledige omschrijvingen, resultaten en opleidingsprogramma’s van de onderliggende modules te zien.

Resultaat

De algemene resultaten zijn:

 • Je leert de afzetmarkt en (in)directe concurrenten in kaart te brengen.
 • Je leert je het SWOT-model effectief in te zetten.
 • Je weet hoe je de achtergronden van een marktonderzoek moet managen.
 • Je kunt effectief een marktanalyse opzetten.
 • Je kunt je onderzoeksresultaten analyseren.
 • Je weet hoe je de onderzoeksresultaten moet rapporteren en presenteren.
 • Je weet hoe je op basis van je onderzoeksresultaten aanbevelingen kunt voordragen.
 • Je leert hoe je op basis van de verkregen informatie een goed onderbouwd prijsbeleid kunt voeren.
 • Je weet hoe je gestructureerd commerciële vervolgacties kunt uitzetten, plannen en beheren.
 • Je weet hoe je jouw markt en doelgroepen op de meest effectieve manier kunt benaderen.
 • Je leert hoe je de behaalde commerciële resultaten kunt beheren, controleren en tijdige bijsturing kunt geven.

 Programma

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Relatiegerichte commerciële vaardigheden
 • Begrippenkader van de marketing
 • Het marketingplanningsproces
 • Aansluiten van marktbehoeften- en wensen op de strategische ambitie
 • Producten- en dienstenonderzoek
 • Portfolio-analyse en de BCG-matrix
 • Marktaandeel- en marktgroeiberekening
 • Doelgroep(en) bepalen
 • Marktbenaderingsstrategie
 • Doelgroepenbenadering Kotler
 • SMART uitwerking van onderzoek en verkoopplanning
 • Het belang van de prijs in waardecreatie
 • De prijsformule
 • Schaduwcalculatie, total cost of ownership, target cost, fair price
 • Waardeperceptie door de klant: hoe kom je erachter?
 • Waar wordt waarde gecreëerd?
 • Waardecreatie door prijsdifferentiatie
 • Het optimale pricingproces: in 7 stappen naar een beheerste en gedragen prijsstrategie en implementatie
 • Prijsstrategieën
 • Opstellen van actieplannen en controle resultaatmeting en tijdige bijsturing

Totale studiebelasting

Duur leerlijn e-learning: 1212 minuten (ca. 20 klokuren)

Gemiddelde studiebelasting: ca. 70 klokuren

Online toegang

12 maanden

Examen

Je kunt examen doen bij Examenbureau LSSO. Dit is een onafhankelijk bureau, waardoor je een waardevol maatschappelijk erkend diploma kunt behalen. Zie www.examenbureaulsso.nl.

Vervolgstudies

Met het afronden van de leerlijn Marktbenaderingstechnieken heb je ook al een flink deel van andere leerlijnen achter de rug. Je kunt nu relatief snel een volgend diploma behalen. Dat zijn de diploma’s:

 • Accountmanagement
 • Basis verkoopvaardigheden
 • Beursverkoop en netwerken
 • Relatiebeheer
 • Telefonisch klantcontact
 • Telefonische acquisitie
 • Verkoop binnendienst
 • Verkoop buitendienst
 • Verkoopgesprekken

Kijk bij www.examenbureaulsso.nl welke aanvullende trainingen je nog moet volgen om één van de bovenstaande leerlijnen af te sluiten en behaal ook dát waardevolle vakdiploma.

 

error: Content is protected !!