fbpx

Pre-sales vaardigheden

DUUR E-LEARNINGMODULE: 796 MINUTEN 13 KLOKUREN
GEMIDDELDE STUDIEBELASTING: 46 KLOKUREN

5 ONLINE LEERMODULES ONLINE TOEGANG:
12 MAANDEN, 24/7!

VERGELIJKBAAR NIVEAU: MBO 4+  KOSTEN € 345,– DIRECT INSCHRIJVEN

Een leerlijn is een met zorg samengestelde bundeling van online leermodules die behoren bij specifiek gedefinieerde functies binnen het commerciële vakgebied.

Elke online leermodule start met een omschrijving van de leerdoelen. Aan het einde van elke leermodule ben je in staat om de kennis die je hebt opgedaan in je commerciële functie toe te passen. Daarnaast dient de volledige online leerlijn als naslagwerk en is één jaar lang, 24/7 tot je beschikking. Het is daarmee uniek in zijn soort.

 

 

 

 

Omschrijving

Anders dan verwacht is de leerlijn Pre-sales vaardigheden niet gericht op activiteiten zoals directe klantbenadering, acquisitie, het uitvragen van de uitvragen van de concrete behoeften van relaties of de voorbereidende werkzaamheden voor accountmanagers. De leerlijn Pre-sales vaardigheden richt zich in het bijzonder op alle activiteiten rondom het doen van gerichte onderzoeken en het opstellen van de beste commerciële strategieën om het hoogste rendement te behalen.

Doelgroep

De leerlijn Pre-sales vaardigheden richt zich op ervaren commerciële medewerkers, accountmanagers of salesmanagers die vooruitlopend op de commerciële activiteiten onderzoek willen naar de beste strategieën en aanpak om het beste resultaat te behalen.

Opzet leerlijn

De leerlijn Pre-sales vaardigheden bestaat uit de volgende, onderliggende modules:

 • Verkoopsystemen
 • Markt & Marketingmix
 • Planning & Onderzoek
 • Prijsbeleid & Distributie
 • Verkoop & Marketing

Klik op de link HIER om de volledige omschrijvingen, resultaten en opleidingsprogramma’s van de onderliggende modules te zien.

Resultaat

De algemene resultaten zijn: 

 • Je leert de afzetmarkt en (in)directe concurrenten in kaart te brengen.
 • Je leert je het SWOT-model effectief in te zetten.
 • Je weet hoe je de achtergronden van een marktonderzoek moet managen.
 • Je kunt effectief een marktanalyse opzetten.
 • Je kunt je onderzoeksresultaten analyseren.
 • Je weet hoe je de onderzoeksresultaten moet rapporteren en presenteren.
 • Je weet hoe je op basis van je onderzoeksresultaten aanbevelingen kunt voordragen.
 • Je leert hoe je op basis van de verkregen informatie een goed onderbouwd prijsbeleid kunt voeren.
 • Je weet hoe je gestructureerd commerciële vervolgacties kunt uitzetten, plannen en beheren.

Programma

 • Het belang van de prijs in waardecreatie
 • De prijsformule
 • Waardeperceptie door de klant: hoe kom je erachter?
 • Schaduwcalculatie, total cost of ownership, target cost, fair price
 • Het optimale pricingproces: in 7 stappen naar een beheerste en gedragen prijsstrategie en implementatie
 • Prijszettingsmethodes en productline pricing
 • Prijsstrategieën
 • Marketingplan en klantwensen
 • Toepassen van de 4 P’s
 • Marktaandeel- en marktgroeiberekening
 • Portfolio-analyse en de BCG-matrix
 • Producten- en dienstenonderzoek
 • Doelstellingen van onderzoeken en verkoopplanning
 • SMART uitwerking van onderzoek en verkoopplanning
 • Verbeteren van commerciële vaardigheden
 • Verbeteren van presentatievaardigheden
 • Afsluittechnieken en het maken van actieplannen

Totale studiebelasting

Duur leerlijn e-learning: 796 minuten (ca. 13 klokuren)

Gemiddelde studiebelasting: ca. 46 klokuren

Online toegang

12 maanden

Examen

Je kunt examen doen bij Examenbureau LSSO. Dit is een onafhankelijk bureau, waardoor je een waardevol maatschappelijk erkend diploma kunt behalen. Zie www.examenbureaulsso.nl.

Vervolgstudies

Met het afronden van de leerlijn Pre-sales vaardigheden heb je ook al een flink deel van andere leerlijnen achter de rug. Je kunt nu relatief snel een volgend diploma behalen. Dat zijn de diploma’s:

 • Accountmanagement
 • Commercieel marktonderzoek
 • Marktbenaderingstechnieken
 • Relatiebeheer
 • Verkoop binnendienst
 • Verkoop buitendienst

Kijk bij www.examenbureaulsso.nl welke aanvullende trainingen je nog moet volgen om één van de bovenstaande leerlijnen af te sluiten en behaal ook dát waardevolle vakdiploma.

 

error: Content is protected !!