fbpx

Prijsbeleid & Distributie

DUUR E-LEARNINGMODULE: 214 MINUTEN
GEMIDDELDE STUDIEBELASTING: 13 KLOKUREN

ONLINE TOEGANG:
3 MAANDEN

KOSTEN € 125,– DIRECT INSCHRIJVEN

Veel managers en marketeers worstelen met het prijs- en distributiebeleid voor hun product of dienst: ‘Heb ik de juiste prijs gesteld in verhouding tot de concurrentie? Past de prijs bij ons imago? Wat betekent een prijswijziging? En wat is de waarde voor de klant en via welke kanalen wordt de markt benaderd?’ Veel vragen en een ogenschijnlijk eenvoudig antwoord: ‘Versterk je merk- en distributiewaarde en je winst door het juiste prijsbeleid’.

Door goed te kijken naar de prijszetting, het prijsbeleid en de mogelijke distributie van producten en/of diensten kan je tot 4 keer meer effect behalen op de bedrijfswinst.

Deze training geeft inzicht in de componenten die invloed hebben op de prijzen en distributiemogelijkheden. De verschillende stappen voor een optimaal pricing proces komen aan bod en innovatieve prijszetting- en distributiemethodes worden uiteengezet, zodat je in staat bent te anticiperen op de onstabiele economische situatie.

 

Hieronder een korte impressie van de salestraining Prijsbeleid & Distributie, ontwikkeld door Partner Sinteno:

 

Doelgroep

De training is geschikt voor marketeers, accountmanagers en salesmanagers die een beter beeld willen vormen bij het bepalen prijs en distributiebeleid.

Resultaat

Na afloop van deze training kan je een goed beeld vormen bij het belang van het geven van een goede tariefstelling aan je producten en/of diensten. Je weet hoe je de waarde kunt bepalen en welke achterliggende strategieën en methodieken daaraan ten grondslag liggen. Ook ben je bekend met de verschillende distributiemodellen en ben je in staat om voor jouw product en/of dienst het juiste distributiekanaal te selecteren.

Programma

 • Het belang van de prijs in waardecreatie
 • De prijsformule
 • Schaduwcalculatie, total cost of ownership, target cost, fair price
 • Waardeperceptie door de klant: hoe kom je erachter?
 • Waar wordt waarde gecreëerd
 • Begrijpen van de pricing game (prijszetting, prijsstrategie, pocketprijzen, prijswaterval, prijsbandbreedte)
 • Het optimale pricingproces: in 7 stappen naar een beheerste en gedragen prijsstrategie en implementatie
 • Waardecreatie door prijsdifferentiatie
 • Inzicht in de krachten die je prijszetting beïnvloeden
 • Prijsstrategieën
 • Prijszettingsmethodes en productline pricing
 • Waarde van distributie
 • Opzetten en beheren van distributiekanalen
 • De rol van tussenhandel

Studiebelasting

Duur e-learningmodule: 214 minuten

Gemiddelde studiebelasting: 13 klokuren

Online toegang

3 maanden

Examen

Je kunt examen doen bij Examenbureau LSSO. Dit is een onafhankelijk bureau, waardoor je een waardevol maatschappelijk erkend certificaat kunt behalen. Zie www.examenbureaulsso.nl.

Vervolgstudies

Deze training maakt deel uit van de leerlijnen:

 • Accountmanagement
 • Commercieel marktonderzoek
 • Marktbenaderingstechniek
 • Pre-sales vaardigheden
 • Verkoop binnendienst

Als je ook de overige trainingen van één van deze leerlijnen met goed gevolg afsluit, ontvang je een waardevol vakdiploma. Zie www.examenbureaulsso.nl.

 

error: Content is protected !!